UNA LLETRA FEMENINA DE COLOR BLAU PÀL.LID Miami PlatjaUn alt funcionari, respectable i casat, rep una carta escrita amb tinta blau pàl·lid. La lletra és femenina. Demana ajut per un noi. Sota la petició dirigida a l´home acomodat, revifen els records d´un amor antic que el trasbalsa amb la possibilitat d´un fill. Història d´aquest trasbals i d´una traïció a la Viena de 1936.

Trobada, divendres 28 de febrer a les set de la tarda.